Kitten of volwassen kat: wij helpen je kiezen! | AniCura Nederland (2024)

Het is moeilijk om voorbij de pluizige schattigheid van een kitten te kijken, vooral als je al hebt besloten een nieuwe kat te nemen.

"Past een kitten bij mij?"

Voor sommige mensen zal een volwassen kat beter bij hun levensstijl passen.

Een kitten in je leven

Een kitten lijkt veel op een menselijke baby - toezicht en opvoeding is nodig.Zo zorg je ervoor dat je kitten veilig en gezond kan opgroeien. Aan de andere kant – doordat ze zo schattig zijn vergeet je al snel hun streken. Om ervoor te zorgen dat je een goed besluit kunt nemen, hebben we alle voor- en nadelen verzameld.

Een kitten of een volwassen kat nemen?

Overweeg je een kat te nemen? Dan ontstaat de vraag: neem je een volwassen kat of kitten?

Waarom een volwassen kat nemen?

Ja, kittens zijn schattiger dan katten, maar de voordelen van het nemen van een volwassen kat zijn er zeker ook.

 • Je weet bijvoorbeeld beter wat je kunt verwachten met een volwassen kat. Deze komt van een vorige eigenaar of asiel, waar ze vaak al goed weten wat de persoonlijkheid van de kat is.
 • Verder is het lichaamstype, grootte, geluid, vacht en gedrag al bekend. Sommige katten kletsen de oren van je kop en andere hoor je nooit. De een is druk en de ander rustig.
 • Als je een raskat met een stamboom neemt, heb je een grotere kans om de persoonlijkheid te weten op basis van de ouders en de informatie van de fokker.

Dus als je op zoek bent naar een knuffelkat waar je lekker mee kunt bankhangen? Zorg er dan voor dat hij een paar jaar oud is.

Verder zijn oudere katten ideaal als je kinderen hebt, ze weten wanneer ze zich moeten terugtrekken en hebben meestal een beter gevoel voor de verschillen tussen het gedrag van kinderen en volwassenen. Ze zijn vaker wat geduldiger met kinderen.

Maar het grootste voordeel van het nemen van een volwassen kat is waarschijnlijk voor de kat zelf. De meeste asielkatten worden over het hoofd gezien. Hoe lief en goedgemanierd ze ook zijn, concurreren met schattige kittens is een zware race om te winnen. Het dierenasiel is vaak heel goed in het vinden van een kat die goed bij jou en/of je gezin past. Want hoewel de persoonlijkheid van een volwassen kat misschien al bepaald is, is hun vermogen om zich aan een nieuw baasje te hechten dat niet. En meestal is de liefde voor hun nieuwe baasje de grootste die er is. Lees hier meer over waar je op moet letten als je een kat wil adopteren.

Voordelen van een kitten

Als we eerlijk zijn; het grootste voordeel van een kitten is hoe schattig ze zijn. Veel mensen ervaren die schattigheid meer dan bij een volwassen kat. De grote ogen, de zachte vacht, de poten die zeker drie keer zo groot lijken. En niet te vergeten, lekker genieten van hoe ze hun omgeving verkennen en hoe ze zich ontwikkelen.

Een ander voordeel van een kitten tegenover een volwassen kat, is het feit dat je jouw kitten en zijn gedrag voor een groot deel kunt vormen en dat je zeker bent van een veilige manier van opgroeien en goede socialisatie. Wil je je kitten goed laten opgroeien? Lees ook:

 • Een katvriendelijk huis: voorbereiding op een kitten
 • Je kitten socialiseren
 • Mijn kat beter begrijpen
 • Ontwikkeling van kittens

De nadelen van een kitten

Het ‘vormen’ van jouw kitten is een voordeel, maar besef je wel dat je hier tijd en energie in moet steken. Jij zult de opvoeding van je kitten namelijk zelf moeten doen.

Wat moet jij je kitten leren?

Elke vaardigheid die jij bij je kitten onder de knie wilt krijgen, moet jij aanleren. Hieronder vind je de dingen die jij je kitten in ieder geval moet leren.

 • De kattenbak gebruiken leren kittens vaak van hun moeder door hen na te doen, maar niet altijd.
 • Komen wanneer je ze roept
 • Ongewenst gedrag afleren, zoals in gordijnen klimmen, aan meubels krabben en tenen, handen en veters aanvallen.
 • Laten wennen aan de stofzuiger en andere geluiden in huis.
 • Wennen aan aanraking van zijn lichaam, zoals de oren, buik, pootjes, gebit, zodat de dierenarts jouw kitten zonder problemen kan onderzoeken als dat nodig is.

Let op bij het kopen van een kitten

Zorg ervoor dat de fokker of het gezin waar de kitten vandaan komt hem al goed getraind heeft.

Kosten zijn een andere factor: veel kittens lijken tijdens hun eerste jaar al hun negen levens op te maken. Ze hebben geen angst en kunnen zichzelf bezeren. Tot slot hebben ze in het eerste jaar meer vaccinaties en ontwormingkuren nodig. Hou er rekening mee dat je in het eerste jaar de dierenarts vaker zal bezoeken. Kittens zijn kwetsbaarder dan volwassen katten.

Heb je kleine kinderen die niet gewend zijn om voorzichtig met dieren om te gaan? Dan is een kitten misschien niet de beste optie. Ben je slecht ter been of heb je moeite met opstaan? Ook dan is een kitten misschien niet handig. Je zal soms snel moeten ingrijpen als de kitten iets doet wat niet mag of zelfs gevaarlijk is.

Tot slot moet je een kitten laten wennen aan alleen zijn. Volwassen katten slapen het grootste deel van de dag. Een kitten moet je nog meer beschermen tegen zijn eigen grootste en wilde plannen. En hij heeft meer hulp nodig om op te groeien tot een geweldige kat.

Kitten of volwassen kat: wij helpen je kiezen!  | AniCura Nederland (2024)

FAQs

Kitten of volwassen kat: wij helpen je kiezen! | AniCura Nederland? ›

Voordelen van een kitten

Waarom kiezen voor een kat? ›

Waarom een kat nemen? Er zijn verschillende redenen om een kat te nemen. Sommige mensen zijn op zoek naar een schootkat om mee te knuffelen, anderen willen een zelfstandige buitenkat en weer andere willen een nieuw speels gezinslid vol energie.

Hoe weet je welke kitten je moet kiezen? ›

Gezondheid
 • Ogen - Controleer of de ogen van de kittens helder en schoon zijn. ...
 • Neus - De neusjes van de kittens moeten mooi schoon zijn. ...
 • Oren - Schone oren zijn een teken dat een kitten gezond is. ...
 • Mond - Een gezonde kitten heeft zalmkleurig tandvlees en witte, rechte tanden.

Is het beter om 1 of 2 katten te nemen? ›

Het kan allebei, 1 of 2 katten. Maar als je kat niet zo van andere katten houdt, is het verstandiger om haar alleen te laten en geen tweede kat in huis te halen. Katten uit hetzelfde nest kunnen wel goed samen, omdat ze van jongs af aan al aan elkaar gewend zijn.

Kan je beter een kater of poes nemen? ›

Het karakter van de katten is het eerste en allerbelangrijkste criterium. Wil je daarnaast een algemeen advies, dan is een kat van hetzelfde geslacht in elk geval een veilige keuze. Wat je ook kiest, het is altijd van belang om de nieuwe kat rustig te introduceren en niet zomaar bij de reeds aanwezige katten te zetten.

Kan een kat zonder kiezen? ›

Complicaties: Een hond of kat kan prima zonder tanden en kiezen leven. Meestal kunnen ze zelfs gewoon brokken eten. Uitzondering hierop zijn de hoektanden.

Waar moet je op letten als je een kat koopt? ›

Het is verstandig om al voordat u een kat aanschaft te bedenken wie er voor het dier zorgt als u dat (tijdelijk) niet kunt. Als u op vakantie gaat, onverhoopt ziek wordt of om een andere reden niet voor uw kat kunt zorgen, moet er iemand zijn die dit van u over kan nemen.

Waarom 2 katten nemen? ›

De voordelen van het hebben van twee katten

Twee katten houden elkaar gezelschap en dit helpt verveling en neerslachtigheid te voorkomen. Dit geldt met name voor een kitten, die veel aandacht nodig heeft en moet spelen en bewegen om zijn spieren goed te ontwikkelen.

Hoe lang duurt tanden wisselen kitten? ›

Na 12 weken heeft de kitten al 26 melktanden. Katten wisselen tanden tussen de vierde en zesde levensmaand. Alle melktanden worden vervangen door 30 permanente tanden. Soms gaat dit niet vanzelf, dan moet de dierenarts een handje helpen.

Is 1 kat eenzaam? ›

Eenzaamheid zie je eerder terug bij een binnenkat. Leeft je kat deels buiten dan kan zij zelf bepalen hoeveel tijd zij besteedt met soortgenoten. Ook kan ze op straat aandacht vragen van passanten als ze daar behoefte aan heeft. Een binnenkat kan zich zelfs eenzaam voelen als er andere katten in het huishouden zijn.

Is 1 kat in huis zielig? ›

Wanneer u een kitten alleen heeft, en zeker als u de kat binnen houdt, is de kans op gedragsproblemen groter. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan krabben, bijten en 'aanvallen' of slopen door verveling.

Hoe weet je of katten elkaar accepteren? ›

Welk gedrag vertonen katten die echt tot elkaars groep behoren en die je dus vriendjes kunt noemen? Katten die tegen elkaar aan slapen, elkaar wassen, tegen elkaar wrijven en elkaar begroeten door neus-neuscontact, kun je vrienden noemen.

Wat is liever een poes of kater? ›

Het karakter

Katten verschillen behoorlijk qua karakter. Ofschoon er hele volksstammen zijn die zeggen dat katers liever en aanhankelijker zijn dan poezen, er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Logisch, ook hier spelen, net als bij gedrag, afkomst en socialisatie een grote rol.

Is het slim om een tweede kat te nemen? ›

Redenen om geen tweede kat erbij te nemen

Dan raden we aan het bij één kat te houden. Een andere reden om niet voor meerdere katten te kiezen is dat het extra stress kan opleveren. Bijvoorbeeld omdat je eerste kat dan constant bezig is met de vraag waar haar harige huisgenot(en) zich begeven.

Wat is makkelijker poes of kater? ›

Kater of poes in de omgang

In de omgang met zijn of haar baasje kunnen katers en poezen verschillen. Zo zijn poezen doorgaans voorzichtiger als ze met je spelen en katers iets lomper. De kans dat je dier thuis iets omstoot is daarom bij een poes in het algemeen ook kleiner dan in het geval van een kater.

Waarom moet je een kat nemen? ›

Daarnaast hebben katten nog andere unieke voordelen. Ze kunnen helpen bij het verlagen van de bloeddruk en het verminderen van het risico op hartziekten. Daarnaast zorgen ze voor gezelschap en sociale interactie, wat helpt bij het verminderen van gevoelens van eenzaamheid en isolatie.

Waarom is het goed om een kat te hebben? ›

Goed gezelschap

Katten zijn het perfecte gezelschap. Ze zijn aanhankelijk en speels zonder te afhankelijk van u te zijn. U hoeft niet lang met ze te gaan wandelen om ervoor te zorgen dat ze voldoende bewegen. Zorg voor voldoende voer en water en prettige slaapplaatsen voor uw kat.

Wat is speciaal aan een kat? ›

Katten hebben een vrij ronde kop en een korte snuit, grote ogen, gevoelige snorharen bij de bek en scherpe omhoogstaande oren. Ze hebben korte brede kaken met sterke knipkiezen en scherpe snijtanden. Katten hebben in het totaal 30 tanden. In de bovenkaak hebben ze 6 snijtanden, 2 hoektanden, 6 voorkiezen en 2 kiezen.

Wat is er zo bijzonder aan een kat? ›

Katten zijn zelfstandig

In tegenstelling tot honden hebben katten geen andere soort nodig om te overleven. Ze vormen geen roedel en er is geen sprake van een hiërarchie binnen de groep. Ze weten hoe ze moeten jagen, beschutting vinden en hoe ze hun territorium verdedigen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated:

Views: 6295

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.