Bepaal het geslacht bij kittens | zooplus Magazine (2024)

De geslachtsdelen van vrouwtjes- en mannetjeskittens zijn minder goed uit elkaar te houden dan bij volwassen katten. Zelfs experts zoals dierenartsen maken zo nu en dan fouten bij het bepalen van het geslacht van je huisdier. In dit artikel lees je alles over: het geslacht van een kitten bepalen. Is het een jongetje of een meisje?

Inhoudsopgave

 1. Voorbereidingen treffen
 2. Het geslacht van een kitten bepalen, zo moet je te werk gaan:
 3. Mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen
 4. Wat de haarkleur met geslacht te maken heeft

Voorbereidingen treffen

Als je zelf wil onderzoeken welk geslacht je nieuwe huisdier heeft, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je kitten in de juiste omstandigheden is. Zorg er ten eerste voor dat het katje in een warme en veilige omgeving is. Kittens zijn vooral erg gevoelig voor kou. Ze zijn dan ook in het eerste stadium van hun leven op de lichaamswarmte van hun moeder aangewezen. En natuurlijk is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat het in de omgeving lekker warm is. Neem de genitaliën van je minikat dus alleen onder de loep in een ruimte met een prettige temperatuur.

Hoe lang kan ik een kitten van zijn moeder scheiden?

Haal de kitten niet voor langer dan vijf tot maximaal tien minuten van zijn moeder weg, omdat je anders de lichamelijke gezondheid en mentale stabiliteit van je huisdier in gevaar brengt. Til het staartje voorzichtig een klein stukje op. Het diertje kan wat verrast reageren, omdat hij of zij de staart sowieso niet graag aan laat raken – en al helemaal niet als dat is om de geslachtsdelen bloot te leggen.

Het geslacht van een kitten bepalen, zo moet je te werk gaan:

 • Als je zachtjes aan de basis van de staart van je kitten kietelt, heb je kans dat het diertje de staart zelf al optilt en de geslachtsdelen ontbloot.
 • Ga absoluut voorzichtig te werk bij de omgang met de genitaliën. Ter voorbereiding kun je je kitten eens lekker aaien en kalmerend op hem of haar inpraten.
 • Leg de kitten vervolgens op een zachte handdoek of op een vergelijkbaar zacht, warm oppervlak, waar het heerlijk op kan liggen.
 • Als je kitten heftig tegenstribbelt, kun je het het beste terug bij de moeder leggen en het eventueel later opnieuw proberen.

Mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen

Als de kleine kat zijn of haar geslachtsorganen laat zien, zul je twee openingen boven elkaar kunnen zien. De bovenste is de uitgang van de darm – de anus –, de onderste zijn de genitaliën. Als je eens goed kijkt naar de vorm van het onderste gat, zul je ofwel een horizontale speelt zien ofwel een piepklein gaatje. De eerste kun je ook wel vergelijken met de kleine letter “i en de tweede als een soort dubbele punt (“:”). Heb je een “i gezien, weet je dat het om een vrouwtje gaat. Als je de dubbele punt (“:”) ziet, weet je het gaat om een mannetje.

Wanneer je niet zo duidelijk kan zien waar het precies om gaat, kun je naar iets anders kijken dat wel eens uitsluitsel zou kunnen bieden: bij vrouwtjes is de afstand tussen genitaliën en anus groter, en het vrouwelijke geslachtsdeel ligt hoger. Als je een soort buidel of bult kunt zien, is dat zeer waarschijnlijk het scrotum en is het katje dus een mannetje. De testikels zijn bij jonge dieren nog niet altijd zichtbaar, omdat ze nog in het lieskanaal zitten teruggetrokken en dus van buitenaf niet te zien zijn.

Bepaal het geslacht bij kittens | zooplus Magazine (2)

Wat de haarkleur met geslacht te maken heeft

Maar ook andere aspecten kunnen informatie geven over het geslacht van je kitten. Zo kan de vachtkleur nog wel eens verschillen per geslacht. Een schildpadpatroon met rode en zwarte vlekken komt bijna alleen maar bij vrouwtjes voor. Dit patroon is namelijk co-dominant en wordt door een X-chromosoom doorgegeven. De allelen voor rode én voor zwarte vachtkleur liggen ieder op een X-chromosoom.

Vrouwtjes hebben per definitie twee x-chromosomen, terwijl mannetjes één X en een Y hebben. De vacht van een mannetje kan dit patroon dus in principe niet hebben. Rode katten zijn vanwege hun genetische aanleg eigenlijk altijd mannelijk, op een klein aantal uitzonderingen na.

Of je kat nu een jongetje of een meisje, rood of grijs gevlekt, zwart-wit of schildpadgekleurd of wat voor kleur dan ook: wij van zooplus wensen jullie in ieder geval enorm veel plezier met het samenwonen.

Ontdek onze kittenshopwaar je allerlei producten speciaal ontwikkeld voor kittens kunt vinden (zoals droog- en natvoer) en lees ook het artikel “Kittens acclimatiseren – basisuitrusting en tips”!

Bepaal het geslacht bij kittens | zooplus Magazine (2024)

FAQs

Bepaal het geslacht bij kittens | zooplus Magazine? ›

Het geslacht van een kitten bepalen, zo moet je te werk gaan: Als je zachtjes aan de basis van de staart van je kitten kietelt, heb je kans dat het diertje de staart zelf al optilt en de geslachtsdelen ontbloot. Ga absoluut voorzichtig te werk bij de omgang met de genitaliën.

Hoe kan ik het geslacht van een kitten zien? ›

Het geslacht bij een vrouwelijk kitten is te herkennen aan de afstand tussen de anus en de geslachtsopening (vulva). Bij een jonge poes zit er weinig ruimte tussen deze twee. Vaak zitten deze zelfs bijna tegen elkaar aan. Bij een mannelijk kitten is de ruimte groter, hier zit het balzakje.

Hoe kun je het geslacht van een kitten zien? ›

Bij mannelijke kittens is de afstand groter dan bij vrouwelijke kittens en bedraagt ​​ongeveer 1,3 cm. Hoewel de testikels van kittens niet altijd zichtbaar zijn, kun je soms een klein bultje onderscheiden door zachtjes te voelen. Dit is het scrotum, het bewijs dat uw kitten een mannetje is.

Hoe zie je welk geslacht een kat is? ›

Wat is het verschil tussen een poes en een kater? ›

Bij een poes zit er weinig ruimte tussen deze twee. Bij een jonge kater is de afstand iets groter en zie je het balzakje. Ook bij volwassen katers is de afstand tussen het geslachtsorgaan en de anus groter dan bij volwassen poezen. Daarnaast zijn de ballen van een (ongecastreerde) kater goed zichtbaar.

Hoe lang moeten kittens bij de moeder blijven? ›

Wettelijk gezien mag een kitten vanaf de leeftijd van 7 weken oud het nest verlaten. 7 weken is echter nog erg vroeg en veel professionelen zijn het er over eens dat dit te vroeg is. Het algemene advies is om niet eerder dan met 10 weken leeftijd de kittens bij de moeder en nestgenootjes weg te halen.

Hoe kan je zien dat een kitten zwanger is? ›

De eerste signalen, zoals een iets dikkere buik, opgezwollen en rozere tepels, worden pas na een week of vier zichtbaar en ook de dierenarts kan dan pas voelen (palperen) of er kittens in haar buik zitten. Met een echo kan de dierenarts de eventuele hartslagen zien en de dracht definitief bevestigen.

Wat is beter 2 katers of 2 poezen? ›

Geslacht: Het is gebleken dat katten van hetzelfde geslacht het beste samen kunnen zijn. Dus een kater met een kater, en een poes met een poes. Een kater heeft van nature al een heel ander karakter dan een poes, dus dat kan soms niet goed matchen. Katers spelen vaak ruiger en hebben een groter territorium nodig.

Waarom likt een kitten je gezicht? ›

Naast het tonen van genegenheid, het verspreiden van de eigen geur en de lekkere smaak, likken katten ook om je aandacht te trekken. Dit is puur aangeleerd gedrag, vertelt Bouma. Vergelijkbaar met een kat die miauwt als hij naar buiten wil, of honger heeft.

Kan een kitten in het donker zien? ›

Het korte antwoord is niet helemaal. Algemeen wordt aangenomen dat katten hun eigen ingebouwde nachtkijkers hebben, maar in feite hebben ze licht nodig om te kunnen zien. Zij hebben echter maar een zesde van de hoeveelheid licht nodig die mensen nodig hebben en kunnen zien bij zeer weinig licht.

Hoe maak je 2 katten vrienden? ›

Twee katten bij elkaar introduceren - onze tips
 1. Begin in één kamer. Wanneer naar de volgende fase?
 2. Geur uitwisselen.
 3. Elkaars ruimte verkennen.
 4. Tijd voor visueel contact.
 5. Fysiek contact toestaan.
 6. Tijd om ze alleen te laten spelen.

Wat is een leuke Poezennaam? ›

Populairste kattennamen voor een poes
 1. Luna.
 2. Nala.
 3. Pip.
 4. Bella.
 5. Lola.
 6. Coco.
 7. Mia.
 8. Mila.

Waarom likt kat aan geslachtsdeel? ›

Katers likken veel aan zijn geslachtsdeel wanneer ze last hebben van steentjes in de blaas. Ook zijn ze over het algemeen vaak rusteloos. Dit betekent dat ze veel bewegen, abnormaal gedrag vertonen en ga zo maar verder.

Hoe kun je zien of een kitten een mannetje of vrouwtje is? ›

ook de vorm van de plasbuisopening is een hulpmiddel. Bij een poesje is deze een streepje en bij een katertje een rondje. Als ze wat ouder zijn kun je vaak bij een katertje ook goed de ballen zien of voelen. Hierbij nog twee kittens om te oefenen.

Wat is liever een poes of kater? ›

Het karakter

Katten verschillen behoorlijk qua karakter. Ofschoon er hele volksstammen zijn die zeggen dat katers liever en aanhankelijker zijn dan poezen, er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Logisch, ook hier spelen, net als bij gedrag, afkomst en socialisatie een grote rol.

Waarom bijt kater in nek poes? ›

Ze leert haar kittens goede manieren aan. Een kater bijt soms ook in de nek van een vrouwtje waar hij mee wil paren. Zo houdt hij het vrouwtje in bedwang en kunnen ze allebei gemakkelijker hun ding doen. Het is belangrijk om je katten te laten castreren om dit gedrag te voorkomen.

Is een kat een hij of een zij? ›

De kat of huiskat (Felis silvestris catus) is een van de oudste huisdieren van de mens. De gedomesticeerde kat behoort tot de familie van de katachtigen (Felidae). Ook het woord poes is gangbaar, soms meer specifiek in het geval van een vrouwelijke kat. Een mannelijke kat heet een kater, en een jong katje een kitten.

Hoe weet je dat het een zwerfkat is? ›

Een slecht verzorgde vacht, kwijlen, mager, ontstoken ogen, niet vlot stappen, dikke kaak, manken, minder of moeilijker eten ... zijn alarmsignalen. Zwerfkatten zie je vaak pas verschijnen vanaf het donker en/of als het rustig wordt, ze laten zich minder snel overdag zien.

Kan een kat zijn moeder herkennen? ›

Chris Dusauchoit over 'poezenfamilies': "Nee, katten blijven elkaar niet herkennen als elkaars moeder, broer of zus" Kittens uit hetzelfde nest: natuurlijk kennen ze elkaar, ze kennen elkaar vaak zelfs van bij de geboorte.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 6293

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.